Želim OptiTV

OptiTV ponuda

 

OptiTV paketi


  AKCIJA DO 30.6.2014

O2 basic

- 4 Mbps / 2 GB***
50 minuta* razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži po cijeni od 0,00 kn/min
-
129 kn/mj
64,50 kn/mj (prva 3 mjeseca)
  više

 

O2 flat

- 4 Mbps / FLAT Neograničeno**  telefoniranje prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama 189 kn/mj
94,50 kn/mj (prva 3 mjeseca)
  više

O2TV extra

Više od 85 kanala
(osnovni paket)
4 Mbps / FLAT
252 kn/mj
126,00 kn/mj (prva 3 mjeseca)
 više

O3 basic

Više od 85 kanala
(osnovni paket)
4 Mbps / 2 GB***
50 minuta* razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži po cijeni od 0,00 kn/min
229 kn/mj
114,50 kn/mj (prva 3 mjeseca)
 više

O3 flat

Više od 85 kanala
(osnovni paket)
4 Mbps / FLAT
Neograničeno**  telefoniranje prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama
269 kn/mj
134,50 kn/mj (prva 3 mjeseca)
  više

O3 premium

Više od 145 TV i radijskih kanala
4 Mbps / FLAT 349 kn/mj
174,50 kn/mj (prva 3 mjeseca)
  više


* Cijene uključuju PDV. Cijena minute razgovora u nacionalnoj nepokretnoj mreži iznosi 0,00 kn/min uz uspostavu poziva 0,08 kn. Nakon potrošenih 50 povlaštenih minuta, naplata se vrši prema Cjeniku, uz sekundni obračun. Povlaštene minute nije moguće prenijeti u sljedeći mjesec.

**Cijene uključuju PDV. Korisniku se, po SVAKOM telefonskom pozivu, omogućava do 60 minuta razgovora prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama, uz uspostavu poziva od 0,28 kn. Razgovori prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama se nakon 60. minute neprekinutog razgovora naplaćuju prema Cjeniku, uz sekundni obračun. Za sve ostale pozive naplaćuje se naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0,08 kn te cijena razgovora prema Cjeniku.


*** Iznos naknade za prvi osnovni paket prometa od 2 GB uključen je u mjesečnu naknadu za korištenje paketa. Svaki sljedeći potrošeni osnovni paket internet prometa zasebno se naplaćuje do maksimalno 5 potrošenih paketa nakon čega se primjenjuje korištenje neograničenog internet prometa bez daljnjeg obračuna i naplate u tekućem mjesecu.Naplata osnovnog paketa internet prometa u koracima od 2 GB vrši se prema principu pravednog korištenja (fair usage). Nakon potrošnje inicijalnog paketa prometa, svaki sljedeći započeti paket prometa naplaćuje se tek nakon potrošenih 512 MB. Obračunska jedinica: 1 MB

Dodatne opcije
+ 20,00 kn/mj
+ 67,50 kn/mj
+ 33,75 kn/mj*
(Uz ugovornu obvezu 1 g. ili 2 g. popust od 50% na cijenu mjesečne naknade, nakon isteka ugovorne obveze, za Full naplaćuje se puna cijena mjesečne naknade kao za uslugu ugovorenu BEZ ugovorne obveze)

 
+ 47,50 kn/mj
+ 62,50 kn/mj
+35,00 kn/mj
+ 75,00 kn/mj
+ 37,50 kn/mj*
(Uz ugovornu obvezu 1 g. ili 2 g. popust od 50% na cijenu mjesečne naknade, nakon isteka ugovorne obveze, za HBO Premium naplaćuje se puna cijena mjesečne naknade kao za uslugu ugovorenu BEZ ugovorne obveze)